av一家番号

av一家番号

王母、洛神珠,以子之形名也。先以汤浴后,乃食粥,浓覆取汗,即愈。

其子明目,与决明子同功,有草决明之名。春生苗,叶皱似紫苏,大而尖长,不光。

河北柳城郡尽呼为海苏,好近水生,经冬不死,咸阳、洛阳亦有之。高诱云∶河北平泽率生之。

苦、苦耽,以苗之味名也。【集解】时珍曰∶鸡冠处处有之。

按∶此亦因其益命门之功,所谓益火之原,以消阴翳是也。 《诗》云∶匪莪伊芳蔚。

剪金花,一名禁宫花,一名金盏银台,一名王不留行是也。并烧存性,温汤服一钱匕。

Leave a Reply